Jeugd & werk

InZicht in de arbeidsmarkt voor jongeren

Op dit dashboard vind je de laatste cijfers over het thema jeugdwerkloosheid. Je kunt het gewenste subthema selecteren door op een van de onderstaande tegels te klikken. Vervolgens verschijnt de bijbehorende dashboard pagina. Per grafiek kun je legenda-items (de)selecteren, de grafiek delen of downloaden en de onderliggende data exporteren.

Vragen over het dashboard en de cijfers kun je stellen via het contactformulier rechtsboven.

Arbeidsmarktanalyses

Aantal jongeren

Inwoners, prognose en huishoudens

Meer informatie

Studenten

Instroom en studenten mbo en hoger onderwijs

Meer informatie

Gediplomeerden

Gediplomeerden mbo en hoger onderwijs

Meer informatie

NEET's

Aantal, kenmerken, binding arbeidsmarkt (in ontwikkeling)

Meer informatie

Voortijdig schoolverlaters

Naar onderwijsniveau, vo en mbo

Meer informatie

Uitkeringen en werkloosheid

WW-uitkeringen, GWU met en zonder dienstverband

Meer informatie

Arbeidsmarktsituatie jongeren

Arbeidsmarktpositie van jongeren naar onderwijsdeelname

Meer informatie

Stages en leerbanen

(Actieve) leerbedrijven, gestarte bpvo's, kans op stage

Meer informatie

Doorstroom binnen het onderwijs

Doorstroom, opstroom en uitstroom

Meer informatie

Sectoren

% jongeren, kenmerken werkende jongeren, ontwikkeling sector

Meer informatie

Beroepen

% jongeren, kenmerken werkende jongeren, ontwikkeling beroepen

Meer informatie

Externe dashboards

Basiscijfers jeugd

Beroepsonderwijs, studenten, vacatures

Meer informatie

Kans op stage en werk

Kans op leerbaan, stage en werk

Meer informatie

Arbeidsmarkt informatie jeugd

Kansen en knelpunten op de arbeidsmarkt

Meer informatie

Artikelen

Jeugdwerkloosheid arbeidsmarkt Zeeland

Lees meer

Aanpak jeugdwerkloosheid – Wat gebeurt er in de regio’s?

Lees meer

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2026

Lees meer

De impact van de coronapandemie op de overgang arbeidsmarkt en onderwijs

Lees meer

Landelijke jeugdmonitor 2020

Lees meer

Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld

Lees meer

POWERED BY

powered by