Inleiding

Binnen de analyse van het thema doorstroom binnen het onderwijs wordt er inzicht gegeven in de door- en uitstromers in het PRO (Praktijkonderwijs), VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs), mbo en het hoger onderwijs.

 

Doorstromers zijn personen die in het bekostigd onderwijs staan ingeschreven.

Uitstromers zijn personen die niet staan ingeschreven in het bekostigd onderwijs (bijvoorbeeld, mensen die aan het werk zijn gegaan of een dagbesteding hebben gekregen).

Door- en uitstroom PRO en VSO

Aantal schoolverlaters naar onderwijstype en uitstroombestemming - provincie Zeeland (2020)
Percentage schoolverlaters naar onderwijstype en uitstroombestemming - provincie Zeeland (2020)

Door- en uitstroom mbo

Door- en uitstromers, naar domein - Nederland
Opstromers, naar domein - Nederland

Door- en uitstroom ho

Uitstroom van hoger onderwijs, naar sector - Nederland, 2016/2017

POWERED BY

powered by